שנוי יעודים שונים -רמת ישי

תוכנית ג/ 6659

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי יעודים שונים -רמת ישי
מספר: ג/ 6659
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תיקון לתכנית מתאר 303 בקטע המערבי של רמת ישי
לבטל דרכי גישה המונעות פיתוח תקין בשטח
להתוות דרכי גישה חדשות בשטח המתוכנן
התווית קונצפציה תכנונית מסודרת לדרכי גישה
פנימיות בקטע המתוכנן המהווה אחידות ויזואלית

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםרמת ישירמת ישי

תיאור המיקום:
ישוב: רמת ישי

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11180חלק1-4, 16-24, 40-41
11181חלק1-3197, 100-102
11184חלק1-15, 17, 20-22, 27-28, 55-66, 97, 119-120, 126-127, 140-14830-32, 37, 49, 67, 122
12189חלק74
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6548תיקון בתואי דרך -רמת ישישינוי
תוכניתג/ 303מתאר רמת ישישינוי
תוכניתג/ 4392שנויים בתקנון תוכנית מתארשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/04/1995תאריך פרסום: 27/04/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4300. עמוד: 3044. שנה עברית: התשנה .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה27/04/1995
פרסום לאישור בעיתונים30/03/1995תאריך פרסום בעיתון: 30/03/1995.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו16/10/1994
החלטה בדיון באישור תכנית31/08/1994
פרסום להפקדה ברשומות23/09/1993תאריך פרסום: 23/09/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4146. עמוד: 30. שנה עברית: התשנד .
פרסום להפקדה בעיתונים17/08/1993תאריך פרסום בעיתון: 17/08/1993.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/06/1993
החלטה בדיון בהפקדה28/04/1993
קבלת תכנית12/02/1989