שנוי לג/במ/234 המאושרת מצפה אבי"ב

תוכנית ג/ 14453

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שנוי לג/במ/234 המאושרת מצפה אבי"ב
מספר: ג/ 14453
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מאזור חקלאי למגורים "א" דרך, דרך גישה ואיזור לתכנון בעתיד.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבמצפה אבי"ב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18558חלק16
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ במ/ 234מצפה אביב - שינוי לתכנית מפורטתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה14/03/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף30/01/2004
קבלת תכנית13/01/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200501020/07/2005
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200500904/07/2005
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200401908/12/2004