שנוי לתוכנית מתאר מס' 81 / 17 בתוקף - מורשת

תוכנית ג/ במ/ 232

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית ול"לית
שם: שנוי לתוכנית מתאר מס' 81 / 17 בתוקף - מורשת
מספר: ג/ במ/ 232
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תחום שטח לפתוח מידי של הישוב מורשת
ב. קביעת אזורים לשמושים שונים בתחום התוכנית
ג. התווית רשת דרכים.
ד. קביעת הוראות בניה אחידות המסדירות את מגורי האדם
מבני ציבור ספורט ושירותים באזורים בהם מותרת
הבניה.
ה. קביעת תנאים, והנחיות שיחייבו את מבצעי התוכנית

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבמורשת

תיאור המיקום:
ישוב: מורשת

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17691חלק1-7
17692חלק4-7
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים14/07/1995תאריך פרסום בעיתון: 14/07/1995.
פרסום לאישור ברשומות01/01/1995תאריך פרסום: 01/01/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4271. עמוד: 1123. שנה עברית: התשנה .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה01/01/1995
החלטה בדיון באישור תכנית31/10/1994
פרסום להפקדה ברשומות18/09/1994תאריך פרסום: 18/09/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4247. עמוד: 188. שנה עברית: התשנה .
פרסום להפקדה בעיתונים01/09/1994תאריך פרסום בעיתון: 01/09/1994.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו31/07/1994
החלטה בדיון בהפקדה20/06/1994
קבלת תכנית24/04/1994