שנוי לתכנית ג/ 8060 בכסרא סמיע:

תוכנית ג/ 13977

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי לתכנית ג/ 8060 בכסרא סמיע:
מספר: ג/ 13977
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. לשנות יעוד משטח חקלאי לשטח מבנה ציבור
2. לשנות יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים א'
3. לבטל שטח לבנייני ציבור ולהעבירו צפונית לישוב
4. לייעד שטח לדרך גישה שתשמש גישה למגרשים
5. לשנות תווי דרך בהתאם למצב הקיים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה הגלילכסרא-סמיעכסרא-סמיע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19201חלק20, 24, 27-28
19225חלק2, 19, 25, 27-29, 33-34, 79-80
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8060תכנית מתאר, כיסראשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף28/05/2003
קבלת תכנית27/05/2003