שנוי לתכנית המתאר ג / 1013, אבו סנאן

תוכנית ג/ 6770

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי לתכנית המתאר ג / 1013, אבו סנאן
מספר: ג/ 6770
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לקבוע הנחיות ותנאים לפתוח ולבניה של יעודי שטחים
בתחום הישוב.
להגדיל את אחוזי הבניה ומספר הקומות.
להסדיר את מערכת הדרכים בהתחשב במצב הקיים.
לאחד את כל התכניות המפורטות בישוב.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המרכזיאבו סנאןאבו סנאן

תיאור המיקום:
ישוב: אבו סנאן

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18788חלק
18789חלק
18790כל הגוש
18791כל הגוש
18792כל הגוש
18793חלק
18794כל הגוש
18795חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 1013תכנית מתאר אבו סנאןשינוי
תוכניתתמא/ 19תכנית מתאר ארצית - בתי עלמיןאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/12/1995תאריך פרסום: 03/12/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4356. עמוד: 696. שנה עברית: התשנו .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה03/12/1995
פרסום לאישור בעיתונים12/11/1995תאריך פרסום בעיתון: 12/11/1995.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו29/04/1994
החלטה בדיון באישור תכנית16/02/1994
פרסום להפקדה ברשומות01/10/1992תאריך פרסום: 01/10/1992. מס' ילקוט פרסומים: 4045. עמוד: 12. שנה עברית: התשנג .
פרסום להפקדה בעיתונים01/09/1992תאריך פרסום בעיתון: 01/09/1992.
פרסום הכנת תכנית ברשומות26/03/1992תאריך פרסום: 26/03/1992. מס' ילקוט פרסומים: 3986. עמוד: 2582. שנה עברית: התשנב .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו27/01/1992
פרסום הכנת תכנית בעיתונים10/12/1991תאריך פרסום בעיתון: 10/12/1991.
החלטה בבקשה לפרסום דבר הכנת תכנית13/05/1991
החלטה בדיון בהפקדה13/05/1991
קבלת תכנית13/05/1991