שנוי לתכנית מתאר ברטעה.

תוכנית ענ/ 220

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי לתכנית מתאר ברטעה.
מספר: ענ/ 220
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- הרחבת שטחי הבניה למגורים בכפר ברטעה.
- הקצאת שטח לדרכים, שבילים, אתר לבניני ציבור
ואזור חקלאי.
- קביעת שמושים והוראות בניה בכל האזורים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהעירוןבסמ"הבסמ"הברטעה

תיאור המיקום:
ישוב: ברטעה
דרומית לבית הספר היסודי.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
20371חלק2, 9
20372חלק21
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/10/1995תאריך פרסום: 26/10/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4342. עמוד: 268. שנה עברית: התשנו .
פרסום לאישור בעיתונים05/10/1995תאריך פרסום בעיתון: 05/10/1995.
החלטה בדיון באישור תכנית10/08/1995
פרסום להפקדה ברשומות11/05/1995תאריך פרסום: 11/05/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4303. עמוד: 3130. שנה עברית: התשנה .
פרסום להפקדה בעיתונים19/04/1995תאריך פרסום בעיתון: 19/04/1995.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/04/1995
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו11/04/1995
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה11/04/1995
החלטה בדיון בהפקדה19/12/1991
קבלת תכנית26/12/1988