שנוי לתקנון תכנית המתאר

תוכנית ג/ 6778

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי לתקנון תכנית המתאר
מספר: ג/ 6778
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לקבוע הנחיות ותנאים לפתוח ובניה של יעוד שטחים
בתחום הישוב.
להגדיל את אחוזי הבניה ומספר הקומות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןבקעת בית הכרםמג'ד אל כרוםמג'ד אל כרום

תיאור המיקום:
ישוב: דיר אל-אסד

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 998מתאר דיר אל אסדשינוי
תוכניתג/ 3957חלוקת מגרשים לבניה - דיר אל אסדשינוי
תוכניתג/ 6007שינוי יעוד למגורים , גוש 18813 דיר אל אסדשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/12/1992תאריך פרסום: 31/12/1992. מס' ילקוט פרסומים: 4070. עמוד: 857. שנה עברית: התשנג .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה31/12/1992
פרסום לאישור בעיתונים29/11/1992תאריך פרסום בעיתון: 29/11/1992.
החלטה בדיון באישור תכנית30/10/1991
פרסום להפקדה ברשומות15/08/1991תאריך פרסום: 15/08/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3912. עמוד: 3391. שנה עברית: התשנא .
פרסום להפקדה בעיתונים10/07/1991תאריך פרסום בעיתון: 10/07/1991.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/05/1991
החלטה בדיון בהפקדה28/03/1990
קבלת תכנית03/07/1989