שנוי לתקנון תכנית המתאר

תוכנית ג/ 6794

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי לתקנון תכנית המתאר
מספר: ג/ 6794
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לקבוע הנחיות ותנאים לפתוח ובניה של יעודי השטחים
בתחום הישוב.
להגדיל את אחוזי הבניה ומספר הקומות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגבעות אלוניםאעבליןאעבלין

תיאור המיקום:
ישוב: אעבלין

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12201חלק47, 51-52, 54-55, 57, 66-68, 73, 75-76, 78-79, 115
12202חלק
12203חלק
12205חלק
12206חלק
12207חלק
12208חלק
12209חלק
12210חלק
12212חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 984תכנית מתאר -אעבליןשינוי
תוכניתג/ 5293שינוי יעוד למגורים ובניני ציבור עבליןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/01/1993תאריך פרסום: 14/01/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4075. עמוד: 1240. שנה עברית: התשנג .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה14/01/1993
פרסום לאישור בעיתונים14/12/1992תאריך פרסום בעיתון: 14/12/1992.
החלטה בדיון באישור תכנית30/10/1991
פרסום להפקדה ברשומות15/08/1991תאריך פרסום: 15/08/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3912. עמוד: 3391. שנה עברית: התשנא .
פרסום להפקדה בעיתונים10/07/1991תאריך פרסום בעיתון: 10/07/1991.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/05/1991
החלטה בדיון בהפקדה28/03/1990
קבלת תכנית04/08/1989