שנוי ל- ,5007 רמת הגולן, אורטל

תוכנית ג/ 7699

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שנוי ל- ,5007 רמת הגולן, אורטל
מספר: ג/ 7699
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת אזורים ועתודת קרקע לשמושים שונים בתחום
התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגולןגולןאורטל

תיאור המיקום:
ישוב: אורטל

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה ברשומות15/02/2012תאריך פרסום: 15/02/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6377. עמוד: 2584. שנה עברית: התשעב .
פרסום תכנית לדחייה בעיתונים20/01/2012תאריך פרסום בעיתון: 19/01/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 19/01/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/01/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר דחיית תכנית באתר האינטרנט15/01/2012
החלטה בדיון באישור תכנית30/06/2009
פרסום להפקדה ברשומות19/08/1993תאריך פרסום: 19/08/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4137. עמוד: 4064. שנה עברית: התשנג .
פרסום להפקדה בעיתונים28/06/1993תאריך פרסום בעיתון: 28/06/1993.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו17/03/1993
החלטה בדיון בהפקדה26/08/1992
קבלת תכנית01/04/1992
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200901830/06/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה בדבר דחיית תכנית