שנוי ל- ג / 2315 , מזרעה

תוכנית ג/ 7966

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שנוי ל- ג / 2315 , מזרעה
מספר: ג/ 7966
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. לקבוע הנחיות ותנאים לפיתוח ולבניה של ייעודי
שטחים בתחום הישוב.
ב. להגדיל את שטחי הבניה.
ג. תכנון רשת דרכים בהתחשבות במצב הקיים.
ד. להרחיב שטחים המיועדים לשטחי ציבור.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמזרעהמזרעה

תיאור המיקום:
ישוב: מזרעה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18137חלק
18138חלק
18140חלק
18141חלק
18144חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית17/05/1993