שנוי ל- 4947 , קבוץ געתון

תוכנית ג/ 7571

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שנוי ל- 4947 , קבוץ געתון
מספר: ג/ 7571
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. קביעת אזורים ועתודות קרקע לשימושים שונים בתחום
התכנית.
ב. התווית רשת הדרכים למיניהן וסיווגן.
ג. קביעת הוראות בנייה שונות המסדירות את המגורים,
מבני ציבור, מבני משק ותעשיה, באזורים בהם
מותרת הבנייה.
ד. קביעת הוראות לטיפוח שטחי נוי ולהסדרת השימוש
בשטחים ציבוריים אחרים.
ה. קביעת תנאים, הנחיות ושלבי פיתוח, אשר יחייבו
את מבצעי התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרגעתון

תיאור המיקום:
ישוב: געתון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18329חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה ברשומות15/02/2012תאריך פרסום: 15/02/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6377. עמוד: 2586. שנה עברית: התשעב .
פרסום הודעה בדבר דחיית תכנית באתר האינטרנט15/01/2012
החלטה בדיון באישור תכנית22/06/2009
פרסום להפקדה ברשומות31/12/1992תאריך פרסום: 31/12/1992. מס' ילקוט פרסומים: 4070. עמוד: 858. שנה עברית: התשנג .
פרסום להפקדה בעיתונים26/11/1992תאריך פרסום בעיתון: 26/11/1992.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו10/09/1992
החלטה בדיון בהפקדה01/04/1992
קבלת תכנית20/11/1991
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200901522/06/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה בדבר דחיית תכנית