שנוי מחקלאי למגורים ודרכים, זרזיר

תוכנית ג/ 17921

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שנוי מחקלאי למגורים ודרכים, זרזיר
מספר: ג/ 17921
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד קרקע חקלאית למגורים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםזרזירזרזיר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17494חלק70-72, 77-78, 82-86, 88, 100
17502חלק13-14, 24
17974חלק74-75
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 1707עיירת הבדואים קישוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה01/04/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף07/01/2009
קבלת תכנית16/11/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200900501/04/2009