שנוי מספר קומות לבניה, רמת ישי

תוכנית ג/ 11137

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי מספר קומות לבניה, רמת ישי
מספר: ג/ 11137
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי מספר הקומות המותר לבניה משתי הקומות לארבע
קומות %40 בניה לקומה.
שטחי שרות %5.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםרמת ישירמת ישי

תיאור המיקום:
ישוב: רמת ישי

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11179חלק32-33
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית10/08/1999
קבלת תכנית20/01/1999