שנוי משצ"פ למגורים, תרשיחא

תוכנית ג/ 19134

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שנוי משצ"פ למגורים, תרשיחא
מספר: ג/ 19134
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת שטח מגורים ב' על חשבון שטח ציבורי פתוח חלקה 19 תרשיחא

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד קרקע משצ"פ למגורים ב
שינוי קו בנין לפי התשריט

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה נפתלימעלות-תרשיחאמעלות-תרשיחא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18387חלק19
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4370תכנית מתאר - תרשיחאשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה26/01/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף03/11/2010
קבלת תכנית14/09/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות201100226/01/2011