שנוי צומת הכניסה, משהד

תוכנית ג/ 18412

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שנוי צומת הכניסה, משהד
מספר: ג/ 18412
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בתואי דרך 754 ובהסדרי התנועה בכניסה למשהד.

עיקרי ההוראות:
- שינוי יעוד משצ"פ לדרך.
- קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות ושירותים כגון: דרכים, ביוב, ניקוז, תקשורת, חשמל, גז וכו'.
- קביעת הוראות סביבתיות.
- קביעת הסדרי תנועה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןנצרת עיליתנצרת עילית
צפוןמבוא העמקיםמשהד

תיאור המיקום:
הצומת נמצאת בתחום שיפוט משהד וכפר כנא, נצרת עלית על דרך 754 בקטע הק"מ 57-58 כניסה למשהד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17469חלק55, 70-72
17470חלק5, 18, 20, 29, 35-36, 43-44
17472חלק39, 81-82
17518חלק27-30, 43-44
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/04/2011תאריך פרסום: 10/04/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6222. עמוד: 3596. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים27/02/2011תאריך פרסום בעיתון: 27/02/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/02/2011. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 25/02/2011. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו09/02/2011
החלטה בדיון באישור תכנית12/01/2011
פרסום להפקדה ברשומות29/08/2010תאריך פרסום: 29/08/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6131. עמוד: 4587. שנה עברית: התשע .
פרסום להפקדה בעיתונים23/08/2010תאריך פרסום בעיתון: 17/08/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 20/08/2010. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 23/08/2010. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר02/08/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/06/2010
החלטה בדיון בהפקדה27/01/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף23/12/2009
קבלת תכנית07/09/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות201100112/01/2011
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים116902/08/2010
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות201000227/01/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה