שנוי שטח ממגורים א' לשטח למבני ציבור (מסגד) כפר כנא

תוכנית מע/ מק/ 5942/ 19

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי שטח ממגורים א' לשטח למבני ציבור (מסגד) כפר כנא
מספר: מע/ מק/ 5942/ 19
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי לתכנית ג / 5942
שינוי השטח ממגורים א' לשטח למבני ציבור (מסגד)

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא

תיאור המיקום:
ישוב: כפר כנא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17387חלק50-51