שנוי שטחי מסחר לשטח מגורים, תוספת 2 יח"ד, שינוי לבינוי

תוכנית נת/ מק/ 750/ 28/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי שטחי מסחר לשטח מגורים, תוספת 2 יח"ד, שינוי לבינוי
מספר: נת/ מק/ 750/ 28/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי שטחי מסחר לשטח מגורים ללא הגדלת שטחי המגורים ביותר מ- 50% בהתאם לסעיף 62 א (א) 6 לחוק.
ב. תוספת 2 יח"ד בהתאם לסעיף 62 א (א) 8 לחוק.
ג.שינוי לבינוי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזנתניהנתניהנתניהדרך דגניה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7933חלק95
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתנת/ 750חורשת הסרנג'נטיםשינוי
תוכניתנת/ 400/ 7מתאר נתניהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/08/2005תאריך פרסום: 22/08/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5428. עמוד: 3882. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/07/2005
פרסום להפקדה ברשומות21/04/2005תאריך פרסום: 21/04/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5394. עמוד: 2534. שנה עברית: התשסה .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200503828/07/2005