שנוי תואי דרך וחלוקת -משהד

תוכנית ג/ 2804

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי תואי דרך וחלוקת -משהד
מספר: ג/ 2804
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שנוי תואי דרך וחלוקת מגרשים לבנית מגורים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםמשהדמשהד

תיאור המיקום:
ישוב: משהד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17469חלק3024, 27-29, 45, 49, 77
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית18/09/1978
פרסום להפקדה ברשומות10/11/1977תאריך פרסום: 10/11/1977. מס' ילקוט פרסומים: 2383. עמוד: 338. שנה עברית: התשלח .
החלטה בדיון בהפקדה16/05/1977
קבלת תכנית10/12/1976