שנוי תואי דרך -כפר קמא

תוכנית ג/ 2164

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי תואי דרך -כפר קמא
מספר: ג/ 2164
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שנוי תואי דרך

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחיכפר קמהכפר קמה

תיאור המיקום:
ישוב: כפר כמא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15334חלק56
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית10/01/1977
פרסום להפקדה בעיתונים05/02/1976תאריך פרסום בעיתון: 05/02/1976.
פרסום להפקדה ברשומות25/12/1975תאריך פרסום: 25/12/1975. מס' ילקוט פרסומים: 2178. עמוד: 802. שנה עברית: התשלו .
החלטה בדיון בהפקדה28/07/1975
קבלת תכנית10/12/1974