שנוי תואי דרך, כפר כמא

תוכנית ג/ 8078

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי תואי דרך, כפר כמא
מספר: ג/ 8078
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. יצירת מערכת שבילים להולכי רגל, דרכים משולבות
ודרכים המהווה מסגרת שילדית להתפתחות הכפר
במסגרת תכנית המתאר, תוך תקונים נדרשים כתוצאה
ממצב קיים.
ב. קביעת שלבים לבצוע התכנית.
ג. קביעת מועד לבצוע התכנית.
ד. קביעת הוראות בדבר רישום השטחים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחיכפר קמהכפר קמה

תיאור המיקום:
ישוב: כפר כמא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15334חלק3938, 40-41, 43-44, 46, 63-66, 74-75, 99-100, 103-104, 107-108
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה26/02/2009
קבלת תכנית09/05/1993
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200900526/02/2009