שנוי תוואי דרך מס' 5 והסדרת מגרשים - דיר חנא

תוכנית ג/ 11057

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שנוי תוואי דרך מס' 5 והסדרת מגרשים - דיר חנא
מספר: ג/ 11057
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת מגרשים וביטול קטע מכביש 4

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילדיר חנאדיר חנא

תיאור המיקום:
ישוב: דיר חנא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19412חלק15-16, 31
19414חלק4
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו03/12/1999
החלטה בדיון בהפקדה03/05/1999
קבלת תכנית17/12/1998