שנוי תוואי דרך מס' 54, סכנין

תוכנית ג/ 17745

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שנוי תוואי דרך מס' 54, סכנין
מספר: ג/ 17745
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי תוואי דרך מס' 54

עיקרי ההוראות:
שינוי תוואי דרך מס' 54 בסכנין

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19287חלק27
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 668תכנית מתאר סכניןשינוי
תוכניתג/ 7586הצעת דרך גישה, ביטול חלק מכביש, סכניןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/06/2010תאריך פרסום: 21/06/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6098. עמוד: 3448. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים14/05/2010תאריך פרסום בעיתון: 12/05/2010. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 12/05/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 14/05/2010. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו27/04/2010
החלטה בדיון בהתנגדויות16/02/2010
פרסום להפקדה ברשומות12/05/2009תאריך פרסום: 12/05/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5950. עמוד: 3714. שנה עברית: התשסט .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/04/2009
פרסום להפקדה בעיתונים20/03/2009תאריך פרסום בעיתון: 19/03/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 20/03/2009. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 20/03/2009. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו23/02/2009
החלטה בדיון בהפקדה05/01/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף10/11/2008
קבלת תכנית06/07/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות201000516/02/2010
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים102830/04/2009
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200900105/01/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה