שנוי תוואי דרך,קביעת תוואי לשביל צבורי ברוחב 4 מ' לגישה לשטח צבורי פתוח.

תוכנית טר/ 1348

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי תוואי דרך,קביעת תוואי לשביל צבורי ברוחב 4 מ' לגישה לשטח צבורי פתוח.
מספר: טר/ 1348
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1.שנוי תוואי דרך. 2.קביעת תוואי לשביל צבורי ברוחב 4 מ' לגישה לשטח צבורי פתוח.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה

תיאור המיקום:
טירה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7773חלק22
7774חלק1-3, 13
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/08/1981תאריך פרסום: 12/08/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2735. שנה עברית: התשמא .