שנוי תוואי דרך

תוכנית צש/ 183

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי תוואי דרך
מספר: צש/ 183
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
להקטין קו בנין קדמי לאורך הדרך מס' 1 מ - 30 מטר ל - 15 מטר באותם מקומות בהם אינו חזוי שנוי תוואי הדרך.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזלב השרוןלב השרוןעין ורד

תיאור המיקום:
עין ורד,כפר הס,וחירות,צפון השרון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7751חלק1-2, 4, 22-27, 34-36, 39-42, 49, 51, 61-62, 65, 69, 71-72
7752חלק3-4, 9, 14, 17-19
7790חלק36, 48-51, 54, 57-61
7801חלק48-57, 59-63, 74, 96, 98-99
8073חלק4-5
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/02/1982תאריך פרסום: 18/02/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2788. שנה עברית: התשמב .