שנוי תוואי דרכים, כפר כמא

תוכנית ג/ 8063

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנוי תוואי דרכים, כפר כמא
מספר: ג/ 8063
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. יצירת מערכת שבילים להולכי רגל, דרכים משולבות
ודרכים המהווה מסגרת שילדית להתפתחות הכפר
במסגרת תכנית המתאר.
ב. קביעת שלבים לבצוע התכנית.
ג. קביעת מועד לביצוע התכנית.
ד. קביעת הוראות בדבר רישום השטחים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחיכפר קמהכפר קמה

תיאור המיקום:
ישוב: כפר כמא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15330חלק1
15333חלק5-12, 76-78, 86-89, 95, 108-10956-64, 72-75, 80-84, 96-97, 104, 106-107, 110-111, 114
15334חלק3938, 40-51, 63-66, 68-70, 104, 107-108, 115
15339חלק13-15, 17, 64, 66
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה26/02/2009
קבלת תכנית09/02/1993
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200900526/02/2009