שנוי תכנית מתאר, ביטול ואיחוד חלקות קיימות

תוכנית בר/ 138

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שנוי תכנית מתאר, ביטול ואיחוד חלקות קיימות
מספר: בר/ 138
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי תכנית מתאר וביטול כל תכנית קודמת.
2. ביטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש.
3. קביעת יעודים ואיזורים.
4. ביטול דרכים קיימות והתווית דרכים חדשות..

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותנחל שורקבית חלקיה

תיאור המיקום:
בית חלקיה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4725חלק7-16
4726חלק4, 8-58, 61
4728חלק3-53
4729חלק2
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/03/1980תאריך פרסום: 27/03/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2615. שנה עברית: התשם .