שנויי יעודים וקביעת בינוי להקמת אזור מגורים חדש - מושב מסילת ציון.

תוכנית מי/ 511/ ג

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שנויי יעודים וקביעת בינוי להקמת אזור מגורים חדש - מושב מסילת ציון.
מספר: מי/ 511/ ג
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הנחיה לגבי מיקום תשתיות - קווי חשמל מתח גבוה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהמסלת ציון

תיאור המיקום:
ישוב: מסלת ציון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
29647חלק
29650חלק
29660חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים לאישור-התנאים לא מולאו02/01/2008
החלטה בדיון בהתנגדויות18/10/1998
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/04/1998
פרסום להפקדה ברשומות31/03/1998תאריך פרסום: 31/03/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4634. עמוד: 3084. שנה עברית: התשנח .
פרסום להפקדה בעיתונים28/03/1998תאריך פרסום בעיתון: 28/03/1998.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/03/1998
החלטה בדיון בהפקדה23/12/1997
קבלת תכנית30/09/1997