שער כניסה דרומי שהם, מגורים "דו משפחתיים".

תוכנית שה/ 69/ 9/ 14/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שער כניסה דרומי שהם, מגורים "דו משפחתיים".
מספר: שה/ 69/ 9/ 14/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי שטחים (מחקלאי ומיעודים אחרים שאושרו בת.מ. מק/שה/69/ 11) לבניה
וליעודים הבאים:
1. מגורים "דו משפחתיים" 9 יח"ד/ ד, 11 יח"ד/ ד.
2. יעוד שטח לבניני ציבור.
3. יעוד שטח לאזור מסחרי.
4. יעוד לשטחים לציבורים פתוחים.
5. יעוד לשטח פרטי פתוח.
6. התוואה ויעוד שטח לדרכים.
7. הסדרת תוואי לנחל נבלט.
ב. לבצע את החלוקה החדשה כמסומן בתשריט.
ג. קביעת הוראות לבינוי ולפיתוח השטח.
ד. קביעת תנאים לביצוע התכנית.
וזאת לאחר הפרשת שטחים לצרכי ציבור כגון: דרכים, בניני ציבור, שטח ציבורי
פתוח וכ' לפי הגדרות בחוק.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשהםשהםשהם

תיאור המיקום:
שער כניסה דרומי

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4122חלק82-83, 85-86, 98, 116
4964חלק2, 14-17, 26-29
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתשה/ מק/ 69/ 11תכנית בסמכות ועדה מקומית- שוהםשינוי
תוכניתשה/ 69/ 10/ 1שינוי יעוד למרכז תחבורה כולל תחנת דלק, מסעדות, בתי קפה, מסחר, משרדים, אולמישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה26/12/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף02/08/2003
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף03/06/2003
קבלת תכנית18/05/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200600526/12/2006
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200401528/06/2004