שער כניסה דרומי שהם, מגורים "דו משפחתיים".

תוכנית שה/ 69/ 9/ 14/ ב

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שער כניסה דרומי שהם, מגורים "דו משפחתיים".
מספר: שה/ 69/ 9/ 14/ ב
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי שטחים מחקלאי לבניה וליעודים הבאים:
1. איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים לפי פרק ג' סימון ז' לחוק.
2. מגורים " דו-משפחתייים".
3. יעוד שטחים לציבוריים פתוחים.
4. יעוד שטחים לפרטי פתוח.
5. התוואה ויעוד שטח לדרכים.
6. הסדרת תוואי לנחל נבלט.
ב. לבצע את החלוקה החדשה כמסומן בתשריט.
ג. קביעת הוראות לבינוי ולפיתוח השטח.
ד. קביעת תנאים לביצוע התכנית.
וזאת לאחר הפרשת שטחים לצרכיי ציבור כגון: דרכים, בניני ציבור, שטח ציבורי
פתוח וכו' לפי הגדרות בחוק.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשהםשהםשהם

תיאור המיקום:
שכונה כד' שער כניסה דרומי.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4964חלק16-17, 26-29
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה26/12/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף12/08/2003
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף04/06/2003
קבלת תכנית18/05/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200600526/12/2006
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200401528/06/2004