שערי אברהם - אזור תעשיה, ש.ב.צ, ש.צ.פ, שטח בניני חינוך, תחנת תדלוק ושרותי דרך.

תוכנית בר/ 301

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שערי אברהם - אזור תעשיה, ש.ב.צ, ש.צ.פ, שטח בניני חינוך, תחנת תדלוק ושרותי דרך.
מספר: בר/ 301
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי ייעוד קרקע מחקלאי לתעשייה, ש.ב.צ, ש.צ.פ , שטח בנייני חינוך וחברה, תחנת תדלוק ושרותי דרך וכבישים.
ב. קביעת זכויות והוראות בניה.
ג. קביעת תנאים להוצאת היתרי בניה.
ד. איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת הבעלים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותנחל שורקשערי אברהם

תיאור המיקום:
איזור תעשיה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2221חלק51
2222חלק10-12, 18-19, 23-27, 30-33, 38-39, 45-46, 49, 51, 64
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה28/11/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף11/01/2005
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף25/10/2004
קבלת תכנית12/09/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200800611/02/2008
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200501501/08/2005