שפת המדבר - מצפה רמון

תוכנית 27/ 02/ 143

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שפת המדבר - מצפה רמון
מספר: 27/ 02/ 143
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מתחם תיירותי יחודי, אקסטנסיבי - סביבתי,
המורכב ממיזמים בגדלים משתינם, העומדים בהגדרות
הדרישות הסביבתיות שיוגדרו בתכנית.
1. הכנת תכנית מתאר למתחם עם התיחסות לקבוצות מיזמים ברמה מפורטת.
2. תיחום המיזמים והשכונה המעורבת למגורים ותיירות.
3. קביעת סוגי תשתיות, התואמות את נקודת ההתייחסות הסביבתית.
4. קביעת יעודים, תכליות, שימושים והקיפי בניה למתחמים המפורטים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםמצפה רמון
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית27/ 02/ 101/ 1בתי מגוריםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית20/09/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו03/11/2010
החלטה בדיון בהפקדה11/08/2008