שצ''פ בין שכונות 33-34 רהט

תוכנית 17/ 03/ 246/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שצ''פ בין שכונות 33-34 רהט
מספר: 17/ 03/ 246/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להגדלת המגרשים הקיימים
ותכנון מגרשים חדשים בשכונות 33-34 בישוב רהט,
ע''י קביעת יעודי קרקע וקביעת הנחיות והגבלות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםרהטרהט
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100226חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית17/ 03/ 246שכונה 34 - רהטשינוי
תוכנית17/ 03/ 252שכונה 33 - רהטשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו29/01/2008
החלטה בדיון בהפקדה25/12/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף10/01/2006
קבלת תכנית03/01/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200900530/03/2009
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200601325/12/2006