שרותי דרך ותחנת דלק קיבוץ צאלים

תוכנית 7/ 02/ 302/ 20

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שרותי דרך ותחנת דלק קיבוץ צאלים
מספר: 7/ 02/ 302/ 20
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד מאזור חקלאי לשטח לתחנת תדלוק ושירותי דרך ולאזור מסחר .
2. שינוי יעוד מאזור חקלאי לדרך מוצעת ושטח פרטי פתוח.
3. שינוי יעוד משטח בית עלמין לשטח חקלאי ושמורת טבע.
4. שינוי יעוד מדרך קיימת לשטח פרטי פתוח וביטולה.
5. קביעת זכויות, מגבלות והוראות בניה בשטח התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכולצאלים

תיאור המיקום:
צומת צאלים, דרך מס' 222 ליד קיבוץ צאלים (נ.צ.מ 569100/ 155500)
בתחום מועצה אזורית אשכול

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100199חלק1-2
100200חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 120/ 2שינוי לתכנית מפורטת - קיבוץ צאליםשינוי
תוכניתתמא/ 37/ א/ 1תכנית מתאר ארצית חלקית לגז טבעי - מכלול יבשתי דרומיכפיפות
תוכניתתממ/ 4/ 14תכנית מתאר מחוזית - שינוי מס' 14 - מחוז הדרוםכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/11/2010תאריך פרסום: 08/11/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6158. עמוד: 980. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים22/10/2010תאריך פרסום בעיתון: 18/10/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/10/2010. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 21/10/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט04/10/2010
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה07/09/2010
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו01/07/2010
החלטה בדיון באישור תכנית10/05/2010
פרסום להפקדה ברשומות08/02/2010תאריך פרסום: 08/02/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6061. עמוד: 1871. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר10/01/2010
פרסום להפקדה בעיתונים31/12/2009תאריך פרסום בעיתון: 31/12/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 31/12/2009. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 31/12/2009. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית29/12/2009
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט20/12/2009
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו20/12/2009
החלטה בדיון במועצה הארצית13/01/2009
החלטה בדיון בהפקדה10/09/2007
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף24/01/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף24/01/2006
קבלת תכנית27/12/2005
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה