שרותי דרך מסחר ומלונית נווה אור

תוכנית ג/ 11378

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שרותי דרך מסחר ומלונית נווה אור
מספר: ג/ 11378
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1.9.1 שינוי יעוד משטח חקלאי לשרותי דרך מסחר ומלונית, שטח ציבורי פתוח והתווית דרכים וחניות.
1.9.2 שינוי קו בנין מדרך מס' 90, שינוי קו בנין ממסילת הרכבת.
1.9.3 איחוד וחלוקה מחדש של חלקות הקרקע.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעמק המעיינותעמק המעיינותנוה אור
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
22660חלק49-5144-47, 52-53, 102, 111
22662חלק59
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 2290נוה אורשינוי
תוכניתג/ 11068קיבוץ נווה אורשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית30/06/1999