שרותי דרך מקנזי, כפר כנא

תוכנית ג/ 15908

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שרותי דרך מקנזי, כפר כנא
מספר: ג/ 15908
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
הסדרת כביש גישה ליער מקנזי מדרך מס' 77.
הקמת שירותי דרך ומיסחר בחלקה מס' 16,בגוש 17383.
דיוק גבול יער מקנזי בתאום עם קק"ל.

עיקרי התכנית:
שינוי מרווחי הבניין בתחום התוכנית המוצעת.
ביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא
צפוןגלילית מחוז צפון

תיאור המיקום:
כפר כנא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17383חלק16-177, 15, 32
17384חלק102, 108, 1117, 15, 32, 114
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 11281דרכים חקלאיות בקטע בית רימון צומת גולנישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה12/03/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף21/11/2005
קבלת תכנית16/11/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון200700412/03/2007