שרותי דרך צומת - גולני

תוכנית ג/ 13295

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שרותי דרך צומת - גולני
מספר: ג/ 13295
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתון
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9881תחום שטח למבנה ציבורי, שינוי למתאר, טבריה בי"ס יסודי הרמב"םשינוי
תוכניתג/ 3255מזנון דרכים בצומת גולנישינוי
תוכניתג/ 11324תשריט למחלף גולנישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו01/06/2003
החלטה בדיון בהפקדה05/08/2002
קבלת תכנית23/07/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200400522/03/2004
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון200200605/08/2002