שרותי דרך קב' נוה אור - (גניזה)

תוכנית ג/ 6424

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שרותי דרך קב' נוה אור - (גניזה)
מספר: ג/ 6424
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקצאת מגרש לשירותי דרך מכירת תוצרת חקלאית

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעמק המעיינותעמק המעיינותנוה אור

תיאור המיקום:
ישוב: נוה אור

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
22660חלק44-47
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו24/11/1988
החלטה בדיון בהפקדה24/10/1988
קבלת תכנית04/07/1988