שרותי דרך, בית השיטה

תוכנית ג/ 9827

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שרותי דרך, בית השיטה
מספר: ג/ 9827
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שנוי לת.ב.ע מס' ג / 8596 תחנת תידלוק בית השיטה,
בקווי בניה, גובה מותר ואחוזי בניה מותרים בהתאם
לסמכות הועדה המקומית ועפ"י תיקון 43 לחוק התכנון
והבניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועבית השטה

תיאור המיקום:
ישוב: בית השטה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
23185חלק27
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8596תחנת תדלוק ,שרותי דרך ותיירות צומת בית השיטה.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה18/03/2002
קבלת תכנית03/03/1997
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון200200318/03/2002