שרותי דרך, צומת אליעד

תוכנית ג/ 8086

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שרותי דרך, צומת אליעד
מספר: ג/ 8086
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הגדרתשטח מסחרי לצורך הקמת תחנת תדלוק סוג ג'
ומתקנים לשירותי דרך ומרכז התכנסות ויציאה
לטיולים.
ב. הגדרת דרך גישה לאזור מסחרי.
ג. הקטנת קו בנין מדרך ראשית מס' 98 עד 80 מ' מהציר
מול השטח המוצע לשנוי, על פי שנוי מס' 7 לתמ"א 3

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגולןגולןאלי-עד

תיאור המיקום:
ישוב: תתת ???

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה29/10/2008
קבלת תכנית31/03/1993
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200801829/10/2008