שרק/ 20040129 מועדון פלמחים

ערר על החלטת ועדה למימי חופין 07/ מ/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר על החלטת הולחוף לענין היתר בניה
שם: שרק/ 20040129 מועדון פלמחים
מספר: 07/ מ/ 2
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותגן רוהפלמחים
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
בקשה ועדה מקומיתשרק/ 20040129שימוש חורג במבנה מועדון בחלק בית תרבות ומסעדה.ערר על
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר09/11/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים על ולחוף200601007/11/2007