שתי יחידות דיור מוצעת

בקשה ועדה מקומית 24/ 17694

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: שתי יחידות דיור מוצעת
מספר: 24/ 17694
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שתי יחידות דיור מוצעות

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבכאוכב אבו אל-היג'א
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17694חלק24