שתי תחנות שאיבה ודרך גישה, בר יוחאי

תוכנית ג/ 17140

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שתי תחנות שאיבה ודרך גישה, בר יוחאי
מספר: ג/ 17140
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת 2 תחנות שאיבה וקביעת דרך הגישה אליהן .

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד של קרקע משטח חקלאי, לשטח למתקנים הנדסיים, ושצ"פ
קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע .
קביעת הוראות פיתוח .

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמרום הגלילמרום הגלילבר יוחאי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13260חלק217
13678חלק7-8, 11
13679חלק1, 7-8, 12
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ במ/ 65שכונת בר-יוחאי - מרכז מרוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/04/2010תאריך פרסום: 28/04/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6080. עמוד: 2762. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים19/03/2010תאריך פרסום בעיתון: 18/03/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 18/03/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 19/03/2010. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו11/02/2010
החלטה בדיון באישור תכנית28/10/2009
פרסום להפקדה ברשומות03/06/2009תאריך פרסום: 03/06/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5960. עמוד: 4201. שנה עברית: התשסט .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר01/06/2009
פרסום להפקדה בעיתונים15/05/2009תאריך פרסום בעיתון: 11/05/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 15/05/2009. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 15/05/2009. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/04/2009
החלטה בדיון בוולק"ח02/03/2009
החלטה בדיון בהפקדה21/11/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף03/09/2007
קבלת תכנית04/07/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה