ש. חורג בית מלאכה ליצור מיץ הדרים.

בקשה ועדה מקומית גז/ ש/ 779

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: ש. חורג בית מלאכה ליצור מיץ הדרים.
מספר: גז/ ש/ 779
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שמוש חורג בחלק ממבנה מאושר למטרת בית מלאכה ליצור מיץ הדרים בשטח של 261.24 מ"ר צמוד דופו לתחום 3 דונם והריסה + הריסה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק לודעמק לודניר צבי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4231חלק226
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף18/08/2003
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף10/06/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200401503/08/2004
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200400226/01/2004