ש.חורג מטמנה לפסולת יבשה.

בקשה ועדה מקומית גז/ ש/ 799

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: ש.חורג מטמנה לפסולת יבשה.
מספר: גז/ ש/ 799
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה להיתר לשימוש חורג למטרת מטמנה לפסולת יבשה + כריית אדמה ושיקום המטמנה עפ"י דרישת המשרד לאיכות הסביבה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרחלדה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3148חלק5
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף30/04/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200602016/10/2006