תאטרון פתוח פארק תמנע

תוכנית 12/ 02/ 112/ 8

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תאטרון פתוח פארק תמנע
מספר: 12/ 02/ 112/ 8
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מתן אפשרות להקמנ של תיאטרון פתוח
בשטח מחצבת גרניט נטושה בפארק תמנע.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39114חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה30/03/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף11/01/2007
קבלת תכנית30/07/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200900530/03/2009