תביעה להיטל השבחה בתכנית

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 818/ 09/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיטל השבחה
שם: תביעה להיטל השבחה בתכנית
מספר: 818/ 09/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תביעה להיטל השבחה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןטבריהטבריהטבריה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15099חלק34
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201001007/02/2010