תביעה לפיצויים בגין תכנית פוגעת.

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים את/ 04/ 6054

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר על החלטת המקומית בענין תביעה לפצויים
שם: תביעה לפיצויים בגין תכנית פוגעת.
מספר: את/ 04/ 6054
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תביעה על פיצויים בגין תכנית פוגעת

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילתסמ צוקים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40006חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר14/10/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת ערר מחוזית - מחוז דרום200402114/10/2004