תביעה על תכנית תת"ל 59/25 א'

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 904/ 10/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר על החלטת המקומית בענין תביעה לפצויים
שם: תביעה על תכנית תת"ל 59/25 א'
מספר: 904/ 10/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תביעה לתכנית תת"ל 59/25 א'

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןנהריהנהריהנהריה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19639חלק54
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר22/06/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201003422/06/2010
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201003006/06/2010