תביעת פיצויים בגין אישור תכנית 606 א'

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 04/ 51198-51196

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר על החלטת המקומית בענין תביעה לפצויים
שם: תביעת פיצויים בגין אישור תכנית 606 א'
מספר: תא/ 04/ 51198-51196
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תביעת פיצויים בגין אישור תכנית 606 א'

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפומפרץ שלמה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7037חלק15-17
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר16/08/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200406205/08/2004