תביעת פיצויים בגין אשור תוכנית 2769 + אי מתן החלטה

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 06/ 5160

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר על החלטת המקומית בענין תביעה לפצויים
שם: תביעת פיצויים בגין אשור תוכנית 2769 + אי מתן החלטה
מספר: תא/ 06/ 5160
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תביעת פיצויים בגין אשור תוכנית 2769 + אי מתן החלטה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפונהרדעא
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר19/09/2010